ความรู้

ขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการปลอม

ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการปลอมของผู้พืชที่

 

ก) ชิ้นส่วนสั่งทำสำหรับลูกค้า (เรียกว่าตีขึ้นรูปเอง);

ข) ทำให้ชิ้นส่วนสำหรับใช้ภายในบริษัทของตนเอง (เรียกว่าเชลยตีขึ้นรูป);

ค) ทำชิ้นส่วนมาตรฐานขายต่อ (เรียกว่าตีขึ้นรูปแค็ตตาล็อก)

 

ภาคที่ใหญ่ที่สุด -กำหนดเองปลอม-- บัญชีสำหรับกว่า $6 พันล้านดอลลาร์ในการขายเป็นประจำทุกปี ตีขึ้นรูปแบบกำหนดเองเหล่านี้มีผลิต โดยประมาณ 250 ตัวปลอมบริษัทประมาณ 300 โรงทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก


Jingjiang Jinlun เครื่องผลิต Co. , Ltd

S